Locatie


Marjan’s Paardenschool is gevestigd op een prachtige oude, nog te restaureren, boerderij (monument onder de Stichting IJssellandschap) aan de Oxerhoflaan 5 te Deventer.

Andere bewoners

Behalve paarden en pony’s zijn er ook veel andere dieren op het erf te vinden. De 3 (kruising) whippets scharrelen altijd wel ergens rond, of liggen lekker bij de houtkachel op een zacht kussen.
Over scharrelen gesproken: kippen zijn er ook in allerlei soorten en maten. Soms vind je zomaar een ei en zo nu en dan zelfs kuikentjes!


whippet-jvd kippenweb kippenweb dsc_0804benz-flattop dsc_0530-2 dsc_0503Buurtschap Oxe
foto_oxerhof
Het buurtschap Oxe is gelegen aan de zuidkant van de autosnelweg A1 en wordt al voor het einde van de middeleeuwen (dus voor 1500) in archieven genoemd. In eerste instantie vormde het hof samen met nabij gelegen boerderij Schoneveld een onderdeel van het landgoed van Huis Dorth. De Oxerhof was feitelijk eigendom van de Hertog van Gelre. Later behoorde het buurtschap Oxe tot de marke Dorth, Zuidloo en Oxe.

Toen de buurtschappen Dorth en Zuidloo een zelfstandige marke werden, kwam de buurtschap Oxe bestuurlijk onder het schoutambt Colmschate. In 1650 (na het einde van de Tachtigjarige oorlog en nadat de vrede van Munster was gesloten) werd deze buurtschap een zelfstandige marke in het schoutambt Colmschate. Tegen het einde van de zeventiende eeuw lijkt de hof een zelfstandige buitenplaats te worden met enkele onderhorige boerderijen.

De noordgrens werd gevormd door de Schipbeek, de zuidgrens door de Dortherbeek. Gezien deze ligging tussen beide beken moeten gedeelten van de landerijen regelmatig wateroverlast hebben gehad. Diverse veldnamen bevestigen de natte ligging (het Slag, de Maten en de Ruineweide) In 1807 ging het gebied ten zuiden van de schipbeek, waarin Oxe was gelegen, naar Gelderland. Dit gebied werd in 1814, bij herstel van de oude provinciegrenzen, weer bij de gemeente Diepenveen gevoegd.

De landschappelijke schoonheid van Oxe wordt vooral gevormd door het landgoed De Oxerhof. De geschiedenis van dit landgoed gaat terug tot de twaalfde eeuw. Omstreeks 1862 liet de familie Van Doorninck op het landgoed Huis Oxerhof bouwen en een landschapspark aanleggen in Engelse stijl.

dsc_0790Aan het eind van de negentiende eeuw worden grote hoeveelheden oer (een soort ijzererts) op de gronden van de Oxerhof gedolven. De eigenaar kreeg hiervoor toen der tijd een vergoeding. Voordat cokes (ontgaste kolen) werden uitgevonden in 1709 werd houtskool gebruikt. In de omgeving van Colmschate waren ook veel houtskoolbranders en waarschijnlijk is de naam Colmschate ook hieruit ontstaan door een samenstelling van “cole” (kool of houtskool) “man” en “kot” of “kate” wat huis betekent. Ten tijde van de Romeinse overheersing heeft Heeten zich tot een groot centrum in de regionale ijzerhandelsnetwerk kunnen ontwikkelen.
bron: www.colmschate.info